MILIEUBELEID

Onze planeet is ons thuis en de enige plaats in het universum waar aan de voorwaarden voor ons bestaan is voldaan. We zijn daarom verplicht de aarde zo goed mogelijk te beheren voor toekomstige generaties.

Maxxis zet zich in voor het behoud van het milieu. Dankzij nieuwe technologieën hebben we de "Maxxis Green"-banden ontwikkeld. Deze nieuwe bandentechnologieën, die in de R&D-centra van ons bedrijf zijn ontwikkeld, hebben zowel betrekking op het ontwerp van het loopvlak als de gebruikte materialen. Het resultaat is een gamma milieuvriendelijkere Maxxis-banden die voor een lager brandstofverbruik zorgen en langer meegaan, zodat de banden minder vaak vervangen hoeven te worden. Verbeteringen die grote milieuvoordelen bieden zonder dat de uitstekende prestaties die u van een Maxxis-band mag verwachten hierdoor negatief worden beïnvloed. 

Naast de productie van "groenere" banden is Maxxis ook betrokken bij programma's die het milieubewustzijn stimuleren, zoals het "Cheer for the Earth"-initiatief waarbij brandstofefficiëntie centraal staat.  

Voormalig NBA-basketballer Yao Ming, die toen hij stopte met zijn lengte van 2,29 m de langste speler was in de league, nam samen met de Maxxis-officials in 2011 deel aan de start van het Cheer for the Earth-initiatief van Maxxis. Omdat een juiste bandenspanning cruciaal is voor het brandstofverbruik, heeft Maxxis op meer dan 1000 plaatsen gratis bandenspanningscontroles uitgevoerd. Meer dan 150.000 klanten hebben gebruikgemaakt van deze actie, waarmee naar schatting 61.965 ton CO2 werd bespaard.  

Maxxis hecht ook aan verantwoord ondernemerschap. Het milieu zo min mogelijk belasten is daarvan een belangrijk aspect. De meeste Maxxis-fabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd; de banden worden dus op een schone en milieuvriendelijke manier geproduceerd.

Feiten:

Jaarlijks worden in de Verenigde Staten ongeveer 242 miljoen banden weggegooid. Minder dan 7 procent wordt gerecycled, 11 procent wordt als brandstof verbrand en 5 procent wordt geëxporteerd. De overige 78 procent wordt gestort, opgeslagen of illegaal gedumpt. 
(Bron: The Biocycle Guide to Maximum Recycling)

Als alle banden in de Verenigde Staten en Europa zouden zijn voorzien van een binnenlaag met een 1,5% hogere IPR (Inflation Pressure Retention = vermogen om de spanning vast te houden), zou dat overeenkomen met het van de weg halen van 3,2 miljoen lichte voertuigen.
(Bron: ExxonMobil Chemical Data)

Berekeningen geven aan dat als het verbruik van fossiele brandstoffen wereldwijd verder toeneemt, de concentraties van broeikasgassen blijven stijgen en de temperatuur aan het einde van de 21e eeuw met 2 tot 6°C zal zijn gestegen. Een deel van deze opwarming zal zelfs plaatsvinden als de toekomstige uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt, omdat de aarde en de atmosfeer de door ons veroorzaakte milieueffecten nog niet volledig hebben verwerkt.
(Bron: NASA - Earth Observatory)

Over Maxxis

Waar willen we naar toe

Lees meer

OEM

Lees meer

Maxxis in het kort

Lees meer

Dealer locator

Banden zoeken

© 2019 Maxxis. Exclusieve distributeur: Reedijk Banden Import B.V. 
Alle rechten voorbehouden. Wij gebruiken cookies